Previous Next

Fundraiser for new schoolbuilding, December 27th

 

 

 

 

 

10846373_974423775905961_8366343231228609243_n   Op 1 augustus 2015 loopt het huurcontract van ons schoolgebouw in Ubud af en verlenging is onbetaalbaar. Als we nu niks doen, dan hebben de kinderen en jongvolwassenen straks geen plek meer.

Sjaki’s School 2.0
Onze (duurzame) oplossing: op een goedkopere locatie een eigen Sjaki’s School bouwen. Geschatte kosten voor het gebruik van de grond (voor minimaal 20 jaar) én voor het bouwen van de school: €150.000.

Draag jij een tegeltje bij voor €25?
Help jij ons Sjaki’s School 2.0 te bouwen? Je kunt jouw steentje bijdragen in de vorm van het sponsoren van €25 per tegeltje. Onze kinderen schilderen persoonlijk ieder tegeltje (van 30×30 cm) en we voorzien dit tevens van jouw (bedrijfs)naam. Je ontvangt hier vervolgens via e-mail een bewijs (certificaat) van. En jouw tegeltje wordt vereeuwigd in onze nieuwe school.

Hoe werkt het?
* Maak €25 over naar ING rekening t.n.v. Stichting Sjaki-Tari-Us.
* IBAN nummer: NL95INGB0004845594, SWIFT of BIC: INGBNL2A.
* Vermeld als omschrijving ‘tegeltje‘ en tevens welke (bedrijfs)naam we op het tegeltje moeten opnemen.
* Laat via info@sjakitarius.nl weten naar welk e-mailadres we het certificaat mogen sturen. 
* Je ontvangt het certificaat op het door jou opgegeven e-mailadres zodra jouw tegeltje door één van de kinderen beschilderd is.

Alvast bedankt!
Het bedrag inzamelen voor de nieuwe school lukt niet zonder de inzet van velen. Alvast bedankt voor jouw moeite!

Tegeltje 1Tegeltje 2

On August 1, 2015 the lease of our school in Ubud expires and extending it is priceless. If we don’t take action now, our children and young adults will soon no longer have a place.

Sjaki’s School 2.0
Our (sustainable) solution: to build our own Sjaki’s School 2.0 at a cheaper location. Estimated costs for the use of the land (for at least 20 years) and for building the school: €150,000.

Buy your tile and help build our school
Will you help us to build Sjaki’s School 2.0? You can contribute by sponsoring €25 per tile. Our children will personally paint each tile (30×30 cm) and your (company) name will be added, so you’ll be forever part of our school. And as proof of your great gesture we will send you an e-mail with a certificate that also captures your tile.

How does it work?
* Transfer €25 to ING account in the name of Foundation Sjaki-Tari-Us.
* IBAN: NL95INGB0004845594, SWIFT or BIC: INGBNL2A.
* Don’t forget to mention ‘tile’ and also the (company) name that you’d like us to add to the tile in the description field.
* Let us know via info@sjakitarius.nl to which email address we can send the certificate.
* As soon as the children have painted your tile, you’ll receive the certificate by email.

Many thanks!
Building Sjaki’s School 2.0. is only possible with the efforts of many. Thanks in advance for helping us!

10849974_974425482572457_502759700161367383_n

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Have your say