Previous Next

Background

Background

Thijs van Harte (whose mother is originally from Indonesia) and his wife Karin Leithuijser are supporting Indonesian education programmes since the nineties.

After the birth of their youngest daughter Tari, who is born with the Down Syndrom, they came in touch with the Dutch facilities and the education for children with a mental disability and they were very enthusiastic about it.

stu_tari_3458

During a trip to Bali, together with their friends Ronald van den Heuvel, Marijke Lingsma and Rien Gruter they were wondering about how the education is for children with a mental disability in less fortunate countries and they have decided to investigate the possibilities to help projects that support such special education.

Although there were schools for children with a mental disability, the standard for education and professionalism in Bali is less developed than in Western countries. Therefore, the common dream and vision to contribute to this development and thereby the purpose of the foundation became clear:

To improve and increase the learning possibilities, communication, capabilities and independence of children with a mental disability. With the usage of several play  and learning materials and methods and to support schools and teachers in the practise of this goal.

stu_sjaak_50Further contribution to the vision and the establishment of the foundation is the death of Thijs’ twin brother Jaques (pet name Sjaki) van Harte, in September 2002. In the previous period Thijs, Marijke and Jaques talked about the support of children in Indonesia, but unfortunately this could not be established before his death. The name of the foundation Sjaki-Tari-Us means the following;

To support beautiful children like Tari in their development and prosperity and bringing this to action with Us all, in loving memory of Sjaki.

Foundation Sjaki-Tari-Us was founded in September 2006.

Achtergrond

Thijs van Harte (wiens moeder uit Indonesië afkomstig is) en zijn vrouw Karin Leithuijser,  zijn al sinds halverwege de jaren 90 actief in het ondersteunen van onderwijsprojecten in Indonesië.

Na de geboorte van hun jongste dochter Tari, die geboren is met het syndroom van Down,  kwamen zij in aanraking met de voorzieningen voor en het onderwijs aan kinderen met een  verstandelijke beperking hier in Nederland en werden hier erg enthousiast over.

stu_tari_3458

Tijdens hun reizen naar Bali, die zij samen met hun vrienden Ronald van den Heuvel, Marijke Lingsma en Rien Gruter maakten, dachten zij na over hoe het voor deze kinderen in minder bedeelde landen gesteld is en besloten zij op onderzoek uit te gaan.

Hoewel er wel scholen bleken te zijn voor kinderen met een verstandelijke beperking, was er toch een schril contrast wat betreft professionaliteit en onderwijsmiddelen ten opzichte van de westerse situatie. Zo ontstond de gezamenlijke droom om hier een bijdrage aan te leveren en werd de doelstelling van de stichting duidelijk:

Het verbeteren c.q. vergroten van de leermogelijkheden, communicatie, vaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen met een verstandelijke beperking. Hierbij gebruikmakend van diverse speel/leermaterialen en -methodes. En het ondersteunen van de scholen en de leerkrachten bij de toepassing hiervan.

stu_sjaak_50Wat verder heeft bijgedragen aan het idee om een stichting op te richten, is dat Thijs’ tweelingbroer, Jacques (koosnaam Sjaki) van Harte, in september 2002 overleed. In de periode daarvoor hebben Thijs, Marijke en Jacques gesproken over het ondersteunen van kinderen in Indonesië, maar zover heeft het toen door zijn overlijden niet kunnen komen. De naam Sjaki-Tari-Us, drukt dan ook het volgende uit:

In nagedachtenis aan Sjaki, prachtige kinderen zoals Tari ondersteunen in hun ontwikkeling en bloei en dit tot werkelijkheid maken door ons allen, Us.

Stichting Sjaki-Tari-Us is in september 2006 opgericht.