Previous Next

Vision & Mission

Vision

As a child with a mental disability in Bali, you are not as much accepted as in Europe. Among other things such as religious reasons and ignorance, having a child with a mental disability is seen as bad karma from the parents and/or child. They are embarrassed. This opinion has to be changed! Every child with a mental disability has his/her own qualities and has a right to live in society and to be him/herself . They are not less, but differently gifted and they have the right to participate in the society as an equal person.

 

Mission

Sjaki-Tari-Us is a foundation with the focus on children with a mental disability in Bali under the following motto; not less, but differently gifted. We offer children and teenagers with a mental disability a learning program and teach the parents how to educate and take care of their child. We achieve this by sharing and educating our Balinese teachers our western knowledge and experiences in the guidance of these children are helpful as well. Furthermore, we have developed, and still continue to develop, special learning programs. Together with the Balinese teachers we have developed a working culture and learning program that consists of both Western and Balinese influences. This has to lead to a higher quality of the guidance of and education for children with a mental disability. Moreover, we aim for more acceptance of people with a mental disability in the Balinese culture. Our final goal is to transfer our foundations to the Balinese people.

For a more detailed mission

Download pdf

Visie

Als kind op Bali met een verstandelijke beperking word je niet zo geaccepteerd als in Nederland. Door gebrek aan kennis over en bekendheid met verstandelijke beperkingen, weten mensen niet waarom deze kinderen zich anders gedragen. Daarnaast wordt vanwege religieuze redenen het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking gezien als een slecht karma van ouder en/of kind. De ouders en familieleden schamen zich voor het kind. Een kind met een verstandelijke beperking heeft zijn eigen kwaliteiten en heeft net zoveel recht er te zijn als ieder ander kind en het recht om zichzelf te zijn. Zij zijn niet minder, maar anders begaafd en hebben recht op deelname aan de samenleving als een gelijkwaardig mens!

 

Missie

Sjaki-Tari-Us is een stichting die zich inzet voor kinderen met een verstandelijke beperking op Bali, onder het motto; niet minder, maar anders begaafd. Wij bieden kinderen en tieners met een verstandelijke beperking een lesprogramma aan en leren de ouders hoe om te gaan met hun kind. Dit doen wij via onze Balinese leerkrachten aan wie wij onze westerse kennis, kunde en ervaring overdragen in het begeleiden van deze kinderen en het ontwikkelen van speciale lesprogramma’s. In samenwerking met hen vinden we aanpassingen in werkwijze aan hun cultuur. Dit alles moet leiden naar een hogere kwaliteit van zowel de begeleiding van als het onderwijs voor kinderen meteen verstandelijke beperking. Daarnaast streven wij naar meer acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking in de Balinese cultuur. Ons uiteindelijke doel is om de stichting over te dragen aan de Balinezen.

Voor een verdere toelichting op de missie

Download pdf