Previous Next

Board

Board in Holland

Because of the enormous amount of work, such as fund-raising, improving the projects on Bali, selecting volunteers and maintaining the website, we have chosen to work with a structure within the foundation that consist of an executive board and a general board.

The executive board will meet every two weeks and the general board will have a meeting twice a year. The members of the executive board contribute by promoting the foundation in their own networks and, where necessary, support and/or fundrais. The board maintains contact by email or phone.

The executive board consists of :

  • Thijs van Harte – Chairman and Founder
  • Julian Niewold – Secretary
  • Karin Leithuijser – Founder (because of family ties no official member of the board)

The general board (together with the executive board) consists of :

  • Marijke Lingsma – Founder
  • Hans Scheepmaker

Stichting Sjaki-Tari-Us is a Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KvK : Haaglanden 27291997

Gironummer : 4845594

Belastingnummer ANBI: 8170.28.183

Contact

Thijs van Harte

van Speykstraat 12

2628 RG Delft

Email : info@sjakitarius.nl

Phone : +316-12915745

Bestuur in Nederland

Gezien de enorme hoeveelheid werk van o.a. fondswerving, aansturing projecten op Bali, het selecteren van vrijwilligers tot het onderhouden van de website, hebben wij er voor gekozen om binnen de structuur van Stichting Sjaki-Tari-Us te werken met een Dagelijks uitvoerend bestuur en een Algemeen bestuur.

Het Dagelijkse uitvoerend bestuur komt 2-wekelijks bij elkaar, terwijl het Algemeen bestuur formeel twee maal per jaar bij elkaar komt. De leden van het Algemeen bestuur dragen allen bij door Stichting Sjaki-Tari-Us stelselmatig te promoten en hun netwerken waar mogelijk te benutten t.a.v. inhoudelijke ondersteuning en/of fondswerving. De bestuursleden onderhouden via mail en telefoon herhaaldelijk contact met elkaar.

Het Dagelijks uitvoerend bestuur wordt gevormd door :

  • Thijs van Harte – Voorzitter en Oprichter
  • Julian Niewold – Secretaris
  • Karin Leithuijser – Oprichtster (vanwege familiebanden geen officieel lid van het bestuur)

Het Algemeen bestuur (samen met het Dagelijks uitvoerend bestuur) gevormd door:

  • Marijke Lingsma – Oprichtster
  • Hans Scheepmaker

Stichting Sjaki-Tari-Us is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KvK : Haaglanden 27291997

Gironummer : 4845594

Belastingnummer ANBI: 8170.28.183

Contact

Thijs van Harte

van Speykstraat 12

2628 RG Delft

Email : info@sjakitarius.nl

Mobiel : 06-12915745