Previous Next

Support Us

 

 

Support Us

All help is welcome to support us in achieving the goals of our foundation. We are completely depending on gifts and donations. So with each contribution, we and the children of Sjaki-Tari-Us are enormously helped. There are several ways to support us, from a small to a large financial contribution and from one-off to structural.

Do you want to contribute as an individual?

Click Here!

Are you attracted by the goals of our foundation and do you want to connect your company with our foundation?

Click Here!

Do you want to support us as a school?

Click Here!

Do you want to visit Sjaki-Tari-Us on Bali with a group and do you want to join our activities with the Young adult Group?

Click Here!Information ING bank:
Accountnumber: 4845594
IBAN: NL 95 INGB0004845594
SWIFT or BIC: INGBNL 2A

Adress ING:
Bijlmerdreef 109
1102 BW Amsterdam
Netherlands

Stichting Sjaki-Tari-Us is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
KvK : Haaglanden 27291997
Belastingnummer ANBI: 8170.28.183

Steun Ons

Alle hulp om bij te dragen aan de doelstellingen van onze stichting zijn meer dan welkom. We zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. Dus met elke bijdrage van zijn wij en daardoor de kinderen van Sjaki-Tari-Us ontzettend geholpen. Er zijn diverse manieren om ons te ondersteunen, van een kleine tot een grote geldelijke bijdrage en van eenmalig tot structureel.

Wil je als privépersoon een bijdrage doen?

Click Here!

Spreken de doelstelling van onze stichting je bedrijf aan en wil je je als bedrijf aan ons verbinden?

Click Here!

Draag je ons als school een warm hart toe?

Click Here!

Wil je met een groep een bezoek brengen aan Sjaki-Tari-Us op Bali en misschien een creatieve workshop doen samen met de kinderen?

Click Here!Informatie ING bank:
Rekeningnummeer: 4845594
IBAN: NL 95 INGB0004845594

Adress ING:
Bijlmerdreef 109
1102 BW Amsterdam
Netherlands

Stichting Sjaki-Tari-Us is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
KvK : Haaglanden 27291997
Belastingnummer ANBI: 8170.28.183