Previous Next

Teach the Teacher

Teach the Teacher

In 2005 we have started with educating Balinese teachers through an intensive program. Together with Dutch volunteers, who guided the teachers, experiences and insights have been exchanged to come up with useful methods and programs. A big part of the program was the background information from the different disabilities and syndromes as in Bali not much information is available about this. In means of a variety of workshops the Balinese teachers learn how to handle the different disabilities. Trainees got the assignment to develop a special movements plan and we have given trainings in communication, cooperation and how to give guidance.

stu_teach_the_teacher_6

In 2009 we have developed three competency profiles, at three different levels; assistant, teacher and ‘carry over’ teacher. The last one means that the teacher can carry over his/her knowledge to new teachers and that he/she can give enlightenment to others. The current assistants have mainly been educated by their Balinese colleagues.

Most of the volunteers stay for a longer period, therefore we now search for volunteers for coaching and cooperation, although a short stay is possible in some cases. When a volunteer is active in a very specific area for example and can add something to the program. We had a Dutch volunteer who spend several weeks on math-, reading- and writing methods and there is a Australian women who has helped in teaching how to use special pictograms.

stu_teach_the_teacher_4

Nowadays the guidance and coaching of the Balinese employees is more based on demand, meaning that we look first at the needs of the Balinese and based on that we look for new volunteers.

At both locations we have a headmaster. They have the responsibility for the play-learn groups’ quality, the team of teachers and assistants and for external contacts. The headmaster gives guidance to his/her colleagues, assisted by and in cooperation with the Balinese supervisor and the Dutch board.

Teach the Teacher

In 2005, samen met de start van de stichting, zijn we gestart met het opleiden van Balinese leerkrachten door middel van een intensief programma. Samen met Nederlandse vrijwilligers, die de leerkrachten ook hebben begeleid, zijn ervaringen en inzichten uitgewisseld om samen tot bruikbare methoden en programma’s te komen. Een groot onderdeel van het programma was de achtergrondinformatie van de verschillende beperkingen en syndromen, aangezien er op Bali weinig informatie over beschikbaar was. Door middel van verschillende workshops leerden de Balinese leerkrachten hoe om te gaan met de verschillende beperkingen. Stagiaires hebben de opdracht gekregen om een speciaal bewegingsplan te ontwikkelen en er is training gegeven in communicatie, samenwerking en leiding geven.

stu_teach_the_teacher_6

In 2009 zijn er drie competentieprofielen ontwikkeld, op verschillende niveaus; assistent, zelfstandig leerkracht en ‘overdragende’ leerkracht. De laatste houdt in dat de leerkracht zijn/haar kennis kan overdragen aan nieuwe leerkrachten en dat hij/zij voorlichting kan geven aan anderen. De assistenten die er momenteel zijn, zijn hoofdzakelijk opgeleid door hun Balinese collega’s.

De meeste vrijwilligers blijven voor langere tijd aangezien we nu naar vrijwilligers zoeken voor coaching en gelijkwaardig samenwerken, al is een kortdurende samenwerking in sommige gevallen ook mogelijk. Als een vrijwilliger een zeer specifiek vakgebied geeft bijvoorbeeld en in korte tijd iets kan toevoegen aan het programma. Zo hebben wij een Nederlandse vrijwilliger gehad die in een aantal weken aandacht heeft besteed aan reken-, lees- en schrijfmethodieken en is er een Australische vrouw geweest die heeft bijgedragen door uitleg te geven over het gebruik van speciale pictogrammen.

stu_teach_the_teacher_4

De begeleiding en coaching van de Balinese medewerkers is nu meer vraag gestuurd geworden, dat wil zeggen dat wij kijken naar wat de behoeften zijn van de Balinezen en op basis daarvan nieuwe vrijwilligers zoeken.

Op beide locaties hebben wij een headmaster benoemd. Zij dragen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de speel-leergroepen , het team van leerkrachten en voor inhoudelijke contacten naar buiten. De headmaster geeft leiding aan zijn collega’s, bijgestaan en in overleg met de supervisor op Bali en het bestuur in Nederland.