Previous Next

Teenager Groups

Teenager Groups

When children with a mental disability graduate from school, or if they, through circumstances, did not go to school, there is no other opportunity for them then staying at their family at home. At the SLB there is a form of activity group but they can only participate in this group for three years, after this there is really nothing more to do. To offer young adults a place where they can do all sorts of activities and learn practical skills we have started a young adult group.

teenagergroup_singaraja_138169822_n

At the moment this group consists of eight young adults, who are following a four day program. This program contains, besides a regular lesson program with mathematics, reading and writing, of the following parts:

 

  • Personal hygiene; in this lesson they learn what they have to do to stay fresh and clean, how to look neat and smell nice. Because when the teenagers work with tourists this is a requirement.
  • Creative; with all kinds of instruments and materials, products have been made which we sell in our shop in Ubud. Fun and creativity of course are very important in this lesson.
  • Sports; sports is a perfect instrument to learn a lot of skills and it makes people closer. The team spirit is close and has become stronger by playing sports. Furthermore it will increase their fitness.
  • Training for working in the warung; how is it to have a job….which responsibilities do you have? But also practical such as how do you make a pineapple juice for example or where do you put the plates after drying them? All subjects which you experience by working in the warung will be explained in small steps.
  • Training for working as a cleaner; the same as above but then for cleaning.

For learning skills we work with a methods plan where we teach everything step by step. The first step is giving examples and explanations, the second step is doing it together. The teenagers practices their skills or task together with a teacher. By the third step they get a manual that we discuss together with the teenager and that the teenagers can practise it again. The fourth and final step is doing the task by themselves (with or without manual*)

*The manual consists of a few papers with texts and photo’s, to help the teenagers to divide a bigger skill/task in small and clear steps.

Our goal is, looking at the possibilities and interests of the young adults, to expand our activities to real jobs in which the young adults can earn their own salary in the future. At this moment we already have a few teenagers who work in our warung. They have fixed shifts in a week where they help as a waiter. Proudly they walk with plates and do the dishes. During their training they learn social and practical skills which helps them to work our warung or to work in another restaurant or warung in the future.

This group has a very special bond. Besides classmates they really become true friends. They help and stimulate each other in a very positive way.

teenagergroup_ubud_9Activities with visitors

With the focus on teaching our teenagers social skills, for an extra income and increasing our name recognition, we created the possibility to involve visitors with the teenager activities. In advance, an reservation can be made and the tourists can experience an afternoon with our teenagers and their counsellors. You can think of painting masks, making kites or sports and games. It is also fun for older children.

Singaraja

Since March 2013 we started a Teenager group in Singaraja! In the beginning with three teeangers and the number of days under construction, but with the same enthusiasm and commitment! Here we also work with the same principles and activities as possible!

For more information, see Visit us at our website

Tiener groepen

Wanneer kinderen met een verstandelijke beperking van school komen, of daar door omstandigheden niet naar toe gaan of zijn geweest, is er voor hen op Bali vrijwel geen andere mogelijkheid dan bij de familie in en rond het huis te blijven. Het speciaal onderwijs voorziet wel in een vorm van activiteitengroepen, maar daar kunnen de jongeren maar drie jaar aan deelnemen, daarna houdt het echt op. Om jongeren nu een vaste plek te bieden waar zij met allerlei activiteiten aan de slag kunnen en praktische vaardigheden kunnen leren, is Stichting Sjaki-Tari-Us (jong) volwassenen groepen begonnen.

teenagergroup_singaraja_138169822_n

Deze groepen, momenteel bestaande uit 15 jongvolwassenen in Ubud en 4 in Singaraja, komen vijf dagen in de week naar de stichting. Een keer in de maand komt de leerkracht met de assistent op huisbezoek. Het programma van de jongvolwassenen, bevat de volgende onderdelen, naast een lesprogramma met lezen, schrijven en rekenen:

  • Persoonlijke hygiëne; hier leren ze welke handelingen er nodig zijn om je schoon en fris te voelen, eruit te zien en te ruiken. Doordat de tieners met toeristen werken, is dit een vereiste.
  • Creatief; met allerlei middelen en materialen worden er producten gemaakt die worden verkocht via de Sjaki-shop in Ubud. Plezier en natuurlijk creativiteit staan hier voorop.
  • Sport; het middel om vele vaardigheden te leren en zoals we weten sport verbroedert…het groepsgevoel is hecht en wordt door samen te sporten versterkt.
  • Training werken in de warung; wat houdt een baan hebben in…welke verantwoordelijkheden heb je dan? Maar ook praktisch hoe maak je bijvoorbeeld een ananasjuice of waar zet je de borden als ze afgedroogd zijn. Alle onderwerpen die het werken in de warung met zich meebrengen komen methodisch aan bod.
  • Training werken in schoonmaak; wat hierboven beschreven staat geldt ook voor het werken in de schoonmaak. Andere praktische taken natuurlijk, maar via dezelfde methode.

Voor het aanleren van vaardigheden werken we met een methodisch stappenplan. De eerste stap is het geven van een voorbeeld en uitleg, de tweede stap is het samen doen. De tieners oefenen de vaardigheid of taak samen met de leraar. Bij de derde stap word de gebruiksaanwijzing* aangereikt. Samen wordt deze besproken en wordt er weer geoefend. De vierde en laatste stap is het alleen of samen met een andere student de taak uitvoeren (met of zonder gebruik van de gebruiksaanwijzing*)

*gebruiksaanwijzing: Is 1 of meerdere a4tjes met foto’s en tekst, om de tieners te helpen om een grotere taak/vaardigheid in kleinere en overzichtelijkere stappen te verdelen.

Ons doel is om, gekeken naar de mogelijkheden en interesses van de jongeren, de activiteiten uit te bouwen tot echte werkervaringsplaatsen waarmee de jongeren een eigen salaris kunnen verdienen in de toekomst. Op dit moment gebeurt dit al in de warung, er zijn al een aantal jongeren die op dit moment op vaste dagen in de week bij de warung aan de slag zijn in de bediening. Trots lopen ze met dienbladen rond en wassen de borden af. Tijdens de training leren zij vaardigheden op zowel sociaal als praktisch vlak die hen verder helpen bij het werken in de warung en in de toekomst mogelijk in een ander restaurant of warung.

De groep is heel hecht, naast klasgenoten zijn zij ook echte vrienden geworden. Zij helpen en stimuleren elkaar op een positieve manier.

teenagergroup_ubud_9Activiteiten met bezoekers

Met het oog op het opdoen van sociale vaardigheden voor de tieners, op extra inkomsten en op het vergroten van onze bekendheid, hebben we de mogelijkheid gecreëerd om bezoekers mee te laten doen met de tieneractiviteiten. Op reservering kan er zo een super leuke middag worden beleefd samen met de tieners en de begeleiding. Denk aan samen maskers beschilderen, vliegers maken en vliegeren, muziek maken of sport en spel.   Ook leuk voor wat oudere kinderen om mee te maken.

Kijk voor meer informatie bij Bezoek Ons op deze website.